SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Podpisem tohoto dokumentu / odesláním formuláře uděluji společnosti Form Factory s.r.o., IČO 05785880, se sídlem Vinohradská 2405/190, 130 00 Praha 3, (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení za následujících podmínek: (i) Společnost bude zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje uvedené výše; (ii) Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat pro účely zasílání obchodních sdělení (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou; (iii) Vaše údaje může Společnost předávat svým dodavatelům, kteří jí poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu nebo zasílání zpráv a zásilek a případně dalším společnostem ze skupiny Form Factory; (iv) souhlas udělujete na dobu 10ti let ode dne podpisu tohoto souhlasu nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Tento souhlas je poskytován dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat, a to buď prostřednictví emailu osobniudaje@formfactory.cz nebo písemně na adrese Společnosti, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého obchodního sdělení zaslaného prostřednictvím e-mailu. Další informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na webových stránkách Společnosti na adrese www.formfactory.cz v sekci Ochrana osobních údajů.