Kardiovaskulárny systém

HealthFactory

Kardiovaskulárny systém je orgánový systém, ktorý zaisťuje cirkuláciu (obeh) krvi v tele. Skladá sa zo srdca a krvných ciev. Okrem prenášania živín a plynov z jednej časti tela do druhej, krv tiež predstavuje určitý prostriedok komunikácie tým, že prenáša chemické informácie vo forme hormónov zo žliaz s vnútornou sekréciou do orgánov a tkanív.

Kardiovaskulárny systém alebo tiež ak chceme, obehová sústava, má v našom tele celú radu funkcií a úloh. Prenáša kyslík do tkanív a odvádza CO2. Rozvádza živiny z tráviacej sústavy do pečene (vrátnicový obeh) a z pečene do orgánov celého tela. Odvádza odpadové látky do ľadvín (vznik moču) a do kože (vznik potu). Rozvádza po tele hormóny z endokrinných žliaz (žľazy s vnútornou sekréciou) a teplo (čím riadi termoreguláciu). Sprostredkuje obranu organizmu proti choroboplodným zárodkom – tvorbou protilátok a mechanickým zničením. Obehová sústava vytvára a udržuje stále vnútorné prostredie.

Medzi najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia patria v širšom zmysle slova všetky ochorenia srdca a ciev. Patria sem napr. vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, ischemická choroba dolných končatín, ischemická cievna mozgová príhoda. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti ako u žien (50 % všetkých úmrtí), tak u mužov (42 %). Veková štandardizovaná miera úmrtnosti je o 60 % vyššia ako priemer EU.

Prevencia rozvoja kardiovaskulárnych ochorení by sme nemali v žiadnom prípade podceňovať, pretože sa jedná o skupinu ochorení, ktoré sú nie len najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých častiach sveta, ale zároveň môžu negatívne ovplyvňovať celkovú kvalitu života. Základná prevencia týchto ochorení súvisí s dodržovaním všeobecných zásad zdravého životného štýlu, ako je racionálne stravovanie, dostatok fyzickej aktivity, obmedzená alebo minimálna konzumácia alkoholu a tabakových výrobkov. K prevencii rozvoja a zmiernenia niektorých symptómov súvisiacich s kardiovaskulárnymi ochoreniami môže prispieť aj správna voľba doplnkov výživy.

Vždy by sme sa mali o naše telo starať s čo možno najväčšou láskou a intenzitou. To, ako sa k svojmu telu chováme, ako k nemu pristupujeme o nás veľa vypovedá. Pokiaľ budeme v našom stravovaní voliť pestrosť, dostupnosť sezónnych potravín (ktorých je u nás naozaj veľké množstvo), vyhneme sa častej konzumácii lacných polotovarov a priemyselne spracovaných potravín, urobíme nášmu telu obrovskú službu.

Autor Form Factory

Fitness club Lamač

Spoločnosť Form Factory patrí medzi významných poskytovateľov fitness služieb a zdravého životného štýlu. V Českej republike Form Factory prevádzkuje 14 klubov v Prahe a jeden v Ostrave. Na Slovensku sa prevádzka klubu Form Factory nachádza v bratislavskom Lamači. Vo Form Factory sa zameriavame na to, aby sme vám ponúkli nové, jedinečné programy, v rátane svetovo obľúbených programov Les Mills, vďaka ktorým bude pre vás cvičenie zábavné, náročné, a predovšetkým účinné. Naši tréneri a lektori sú si vedomí toho, že kľúčom k úspechu sú nielen skúsenosti, ktoré vám môžu ponúknuť, ale taktiež správna atmosféra. Vďaka nej vás budú motivovať k dosiahnutiu ešte lepších výsledkov. Naším cieľom je, aby sa u nás každý z vás cítil dobre a aby sme mohli maximálne vyhovieť všetkým vašim potrebám.